Om Kristoffer & Psykoterapi

Psykoterapeut Kristoffer Kaas


MPF - Medlem af Dansk Psykoterapeutforening


Jeg er først og fremmest et menneske med en dyb interesse og empati for andre mennesker. Igennem hele mit liv har jeg haft en nysgerrighed for at forstå mig selv, andre mennesker og vores relationer til hinanden, hvilket har ledt mig til at arbejde i det terapeutiske felt.

I det meste af mit liv har jeg udforsket dette igennem musik, hvor jeg har været både udøvende musiker, underviser, dirigent og producent for musikvirksomhed i alle mulige afskygninger inden for den klassiske musik. Igennem musikken har jeg forstået, hvilket potentiale der opstår når mennesker lytter til hinanden i et tillidsfuldt, åbent og opmærksomt nærvær.

Jeg arbejder nu fuld tid som psykoterapeut i min praksis i København.

Har du brug for en psykolog/psykoterapeut i København?

Min uddannelse og terapeutiske metode


Jeg har en 4-årig certificeret uddannelse som psykoterapeut ved EFT-instituttet her i København. EFT står for Emotion Focused Therapy og er en oplevelsesorienteret samtaleterapiform, hvor der er fokus på empatisk kommunikation, følelser, behov og handling.


Emotionsfokuseret terapi (EFT)


De fleste psykologer og psykoterapeuter er enige om, at en god relation er afgørende for et givende terapeutisk forløb. Derfor har EFT’en som metode fokus på hele tiden at understøtte arbejdsrelationen blandt andet ved at terapiens tempo og arbejdsfokus aftales løbende i terapien.


EFT’en arbejder ikke med diagnoser, som man kender det i psykiatrien, men i stedet procesdiagnostisk. Det vil sige, at vi sammen undersøger, hvordan du processer din oplevelse og hvordan dine følelser, tanker og minder spiller sammen fra øjeblik til øjeblik.


Ved at blive mere opmærksom på, hvad du faktisk oplever og gør, er det nemmere at afprøve nye og mere hensigtsmæssige måder at handle på din oplevelse.


Mit bidrag til denne proces er at tilbyde dig et trygt og fortroligt rum, hvor min ro, empati, observationer og teoretiske forståelse af følelsesprocesser hjælper dig til at acceptere dine følelser og transformere de følelsesmønstre, som ikke længere tjener dig i dit liv.


Siden 2021 er jeg underviser jeg på SEOP,

Skolen for Eksistentiel & Oplevelsesorienteret Psykoterapi

EFT & evidens


EFT er en evidensbaseret psykoterapeutisk samtaleform, hvilket vil sige, at der er videnskabelig anderkendte studier til grund for både teori og praksis bag metoden. Leslie Greenberg, som er EFT’ens ophavsmand er tidligere professor i psykologi ved York University i Toronto, Canada og leder af ”Emotion Focused Therapy Clinic” ved samme universitet. Han er anerkendt som forsker inden for den oplevelsesorienterede tradition og metoden høster stor anderkendelse verden over.


Følelser, behov & handling


Teorien bag EFT er, at vores følelser til enhver tid er et udtryk for vores behov, og hjælper os til at handle . Dette bliver i højere og højere grad bekræftet af neuroaffektive udviklings-og tilknytningsteoretikere, som har bidraget med store studier af hjernens og nervesystemets udvikling i de seneste år.


Det er dog meget forskelligt fra menneske til menneske, hvordan vi i samspil med vores omgivelser har lært at stole på vores følelser, eller har lært at lægge mærke til dem i det hele taget.


En væsentlig del af emotionsfokuseret terapi beskæftiger sig med at undersøge, differentiere og tillade følelser, som vi har lært at undertrykke eller bytte ud med andre følelser på et tidspunkt i vores liv, hvor det beskyttede os at gøre sådan.Forstå dine følelser


Som EFT terapeut har jeg et stærkt teoretisk afsæt og bruger gerne tid i terapien på at hjælpe dig med at forstå dine følelser fra et mere teoretisk perspektiv. For de fleste er dette et godt ”værktøj” i processen med at lære sig selv bedre at kende og skabe mening på deres oplevelse, så forandring kan finde sted.

Kristoffer Kaas - Telefon/sms: +45 29876543 - e-mail: kriskaas@gmail.com - Knabrostræde 3, 2. sal - CVR 37181188