Angst
Har du brug for en psykolog/psykoterapeut i København?

PSYKOTERAPEUT

KRISTOFFER KAAS   KØBENHAVN

BEHANDLING AF ANGST


Hvad er angst?


Det er en følelsestilstand, som ca. 400.000 danskere oplever symptomer på i større eller mindre grad. Der er dog stor forskel på, hvilke symptomer vi hver især bliver opmærksomme på og i hvilken grad, vi oplever dem som ubehagelige eller problematiske.


Er det normalt?


Alle oplever angst. Det er en naturlig og hensigtsmæssig reaktion i situationer, hvor vi bliver opmærksomme på potentielle farer og risici - både dem vi oplever lige nu og dem vi forudser kan opstå i fremtiden. Farerne kan enten være en direkte trussel eller risiko for at blive udelukket af et fælleskab. Det at kunne forudse farer eller eksklusion er i udgangspunktet en meget hensigtsmæssig evne for os mennesker. I menneskets fortid har det sikret tilhørsforhold og overlevelse ved at kunne forberede sig på trusler og forandringer, både indenfor og udenfor gruppen. Når truslen er overstået, eller forandringen overskuelig forsvinder følelsen af angst.

Hvad er symptomerne? Hvordan føles det?


Vi bruger forskellige ord til beskrive, hvordan vi har det og angst har derfor rigtig mange udtryk. Nogle oplever pludselige angstanfald eller panikangst, imens andre oplever en mere generaliseret følelse. For nogle er det en overvældende følelse og for andre et fravær af følelser, som om kroppen lukker ned. Det er forskelligt for os alle, hvilken del eller dele af vores oplevelse, vi er opmærksomme på fra øjeblik til øjeblik.


Her er nogle eksempler på beskrivelser af angstoplevelser delt op i fire kategorier: kropslige sansninger, følelser, tanker og minder.

Kropslige sansninger

 • hjertebanken
 • stress eller lammelse
 • svedige hænder
 • knude i maven
 • trykken for brystet

Følelser

 • jeg er bange/utryg/nervøs
 • jeg føler mig forkert/usikker
 • jeg føler mig ensom/isoleret
 • jeg er følelsesløs
 • jeg føler mig tom

Tanker

 • jeg kan ikke klare det
 • jeg overlever ikke
 • jeg kan ikke komme væk
 • jeg kan ikke sove/finde hvile
 • jeg går i panik

Minder

flashback fra situationer, hvor:

 • jeg følte mig truet
 • jeg følte mig udenfor/ekskluderet
 • jeg ikke blev hørt/accepteret

Hvordan arbejder jeg som psykoterapeut med angstproblematikker?


Angst er ét blandt mange udtryk for uregulerede følelser. Jeg skelner mellem følelser, som er hensigtsmæssige og giver mening i forhold til den situation, du er i nu, og de følelser som ikke hjælper dig til at handle i situationen - de uregulerede følelser. Angstfølelsen kan være begge dele, og i terapien arbejder vi med at finde ud af, hvad der er hvad.

Har du brug for en psykolog/psykoterapeut i København?

Behandling med en psykoterapeut


For mange er der en lettelse forbundet med bare det at få talt åbent om sin oplevelse med et andet menneske. Når du deler din oplevelse, får du samtidig mulighed for at nuancere den og undersøge nye muligheder for at handle når du mærker angst, så du kan håndtere følelsen. Det kan være igennem ny forståelse og erfaring eller allerede kendte, men glemte ressourcer i dig selv.


Igennem samtale hjælper jeg dig med at sætte ord på din oplevelse og klarlægge dine følelser og behov. Du kan læse mere om, hvordan jeg arbejder som psykoterapeut ved at bruge knapperne nedenfor.

Kristoffer Kaas - Telefon/sms: +45 29876543 - e-mail: kriskaas@gmail.com - Knabrostræde 3, 2. sal - CVR 37181188